Bengt Glemvik Psykologbyrå finns vid Triangeln i centrala Malmö och erbjuder psykoterapi, parsamtal, konsultation och handledning. Benhandling och handledning utformas i samråd med klienternas utifrån individuella behov och önskemål.

Bengt Glemvik Psykologbyrå har vårdavtal med Region Skåne. För mer information se Högkostnadsskydd

För tidsbokning eller frågor se Kontakt