Individuell psykoterapi

I en individuell psykoterapi är strävan att tillsammans med psykoterapeuten uppnå en ökad självkännedom, ett mer fungerande relaterande till andra personer och härigenom ett ökat välbefinnande i tillvaron. Behandlingen utformas i samråd med psykoterapeuten utifrån dina behov och önskemål.

Parterapi

Parterapi kan vara ett sätt att förstå och förändra kommunikations- och samspelsmönster som har blivit destruktiva i en relation. Terapin ger möjlighet att tillsammans med terapeuten få en ökad förståelse om relationssvårigheterna och härigenom hitta tillbaka till respekt och tillit i relationen.

Konsultation

I en konsultation träffas psykoterapeuten och klienten för att prata om ett specifikt problemområde för att hitta förståelse och möjliga handlingsalternativ. Konsultationer erbjuds även till yrkeskollegor gällande yrkesmässiga situationer.

Handledning

Handledning kan ske i grupp eller individuellt och ger behandlaren möjlighet att förstå och härbärgera de känslomässiga svårigheter som kan uppstå i mötet med klienter. Behandlaren ges utrymme för reflektion kring sitt behandlingsarbete vilket troligtvis förebygger yrkesmässig överbelastning. Handledningen kan vara såväl ärende- som processinriktad.